LA PISCINA – SWIMMING POOL

Las temperaturas suben en LLoret de mar y hay un cielo azul y parece que va a ser un buen fin de semana ! A partir de mañana inauguramos la temporada de piscina ,quien será en tomar el primer baño del año ?!

Les temperatures pugen a LLoret de mar i hi ha un cel blau i sembla que serà un bon cap de setmana ! A partir de demà inaugurem la temporada de piscina, que serà en prendre el primer bany de l’any?!

The temperatures do rise ,a nice blue sky in Lloret de Mar seems it is going to be a nice weekend ! Tomorrow we will open the swimming pool ,who will come to have te first splash ?!

Die Temperaturen steigen, einen schönen blauen Himmel in Lloret de Mar , es wird ein schönes Wochenende! Morgen öffneten wir den Pool ! Wer wird der erste sein ?!

Les températures augmentent à Lloret de Mar et il ya un ciel bleu à LLoret de Mar et semble être un bon week-end!Demain  nous avons ouvert la piscine.Qui sera le premier?!

De temperatuur stijgt ,een mooie blauwe hemel in Lloret de Mar,het belooft een mooi weekend te worden! Morgen openen we ons zwembad. Wie zal de eerste duik nemen?