Archivo de la categoría: camping 1a categoria

Lloret de Mar con niños: 10 planes para unas vacaciones en familia

Las vacaciones en familia a veces pueden ser complicadas porque los peques quieren actividad constante y la misión de los padres es encontrar el destino perfecto. Ellos se lo tienen que pasar “pipa” y los adultos queremos un poco de desconexión.

Pues el destino perfecto para unas vacaciones en familia, es Lloret de Mar.

Lloret de Mar es una bonita población situada en la Costa Brava pero muy cerca de Barcelona. Está rodeada de magníficas playas y naturaleza, y tiene un montón de actividades para compartir con los niños.

En este artículo te detallamos algunas actividades y lugares perfectos para visitar con niños.

Lloret de Mar, una estupenda destinación para unas vacaciones en familia

1. Las playas de Lloret de Mar – Un día (o varios) de playa no puede faltar en nuestra lista. Los niños disfrutan bañándose en el mar y haciendo mil juegos en la arena.

Lloret de Mar tiene playas más urbanas y familiares con todos los servicios y también pequeñas calas donde perderse y pasar un día tranquilo.

Te aconsejamos que visites alguna de estas playas y calas, te encantarán:

 • Playa de Lloret
 • Cala Banys
 • Playa de Fenals
 • Sa Caleta
 • Playa de Santa Cristina
 • Playa de Treumal
 • Cala Boadella
 • Playa de Canyelles

2. Jardines de Santa Clotilde – son una visita obligada para pasar un día rodeado de naturaleza y con unas impresionantes vistas sobre la Costa Brava. Están situados sobre un acantilado entre Cala Boadella y la Playa de Fenals.

Es un rincón lleno de romanticismo con sus estatuas de sirenas, fuentes y el lago. Podrás disfrutar de un paseo entre flores y vegetación típicamente mediterránea.

3. Museu del Mar – Can Garriga – Situada en el paseo marítimo de Lloret de Mar, Can Garriga es una de las casas indianas más destacadas de Lloret. Actualmente acoge el Museo del Mar.

Este museo te propone un viaje para explicar parte de la historia de la ciudad y el estrecho vínculo de esta con el mar. 

4. Turó Rodó – Es uno de los 3 poblados iberos que se encuentran en Lloret de Mar. Este es el más cercano a la población, situado detrás del Castell d’en Plaja. Es una visita muy interesante para conocer cómo vivían los primeros habitantes de Lloret de Mar.

5. Can Saragossa – La masía Can Saragossa destaca por su esencia modernista, no te puedes perder su preciosa fachada, sus postigos o sus preciosos mosaicos del suelo.

6. Can Font –  construida en 1877 por encargo de Nicolau Font i Maig, es un edificio de estilo modernista. Visita obligada por ser la única casa-museo pública de estilo indiano que se conserva en Cataluña.

7. La Dona Marinera – Un paseo hasta esta estatua situada al final de la Playa de Lloret, es una buena idea para una tarde tranquila y quizás disfrutar de un helado.

8. Caminos de Ronda – En Lloret de Mar pasan dos tramos del sendero mediterraneo GR92. Uno de Lloret de Mar hacia Tossa de Mar y el otro de Lloret de Mar hacia Blanes. 

Son una idea magnífica para disfrutar del paisaje litoral y ver las pequeñas calas y playas durante el recorrido

9. Mini Club – En los meses de julio y agosto, podrás encontrar el Mini Club infantil en las playas de Lloret y Fenals, con juegos y actividades para niños de 3 a 12 años.

10. El tren turístico – Es un medio original de descubrir algunos lugares y parajes singulares de Lloret. Gusta por igual a grandes y pequeños.

Y para acabar de pasarlo bien y estar cómodamente alojado haz tu reserva en el camping Santa Elena. Puedes optar por alguna de las opciones disponibles: parcela, bungalow o mobile home.

¡No te lo pienses más y este verano ven a Lloret de Mar y disfruta de la comodidad de nuestro camping!

Què fer a Lloret de Mar amb nens: 10 plans per a unes vacances en família

Les vacances amb nens a vegades poden ser complicades perquè els nens volen activitat constant i la missió dels pares és trobar el destí perfecte. Ells volen passar-ho “pipa” i els adults volem una mica de desconnexió.

Doncs tenim la destinació perfecta per a unes vacances en família, és Lloret de Mar.

Lloret de Mar és una bonica població situada en la Costa Brava, molt a prop de Barcelona. Està envoltada de magnífiques platges i naturalesa, i té un munt d’activitats per a compartir amb els nens.

En aquest article et detallem algunes activitats i llocs perfectes per a visitar amb nens.

Lloret de Mar, una destinació perfecta per a unes vacances en família

1- Les platges de Lloret de Mar – Un dia (o varis) de platja no pot faltar en la nostra llista. Els nens gaudeixen banyant-se en la mar i fent mil jocs a la sorra.

Lloret de Mar té platges urbanes i familiars amb tots els serveis i també petites cales on perdre’s i passar un dia tranquil.

T’aconsellem que visitis alguna d’aquestes platges i cales, t’encantaran: 

 • Platja de Lloret
 • Cala Banys
 • Platja de Fenals
 • Sa Caleta
 • Platja de Santa Cristina
 • Platja de Treumal
 • Cala Boadella
 • Platja de Canyelles

2- Jardins de Santa Clotilde – són una visita obligada per a passar un dia envoltat de naturalesa i amb unes impressionants vistes sobre la Costa Brava. Estan situats sobre un penya-segat entre Cala Boadella i la Platja de Fenals. 

És un racó ple de romanticisme amb les seves estàtues de sirenes, fonts i el llac. Podràs gaudir d’un passeig entre flors i vegetació típicament mediterrània.

3- Museu de la Mar – Can Garriga – Situada en el passeig marítim de Lloret de Mar, Can Garriga és una de les cases indianes més destacades de Lloret. Actualment acull el Museu de la Mar.

Aquest museu et proposa un viatge per a explicar part de la història de la ciutat i l’estret vincle d’aquesta amb la mar.

4- Turó Va rodar – és un dels 3 poblats ibers que es troben a Lloret de Mar. Aquest és el més pròxim a la població, situat darrere del Castell d’en Plaja. És una visita molt interessant per a conèixer com vivien els primers habitants de Lloret de Mar.

5- Can Saragossa – La masia Can Saragossa destaca per la seva essència modernista, no et pots perdre la seva preciosa façana, els seus porticons o els seus preciosos mosaics del terra.

6- Can Font – construïda en 1877 per encàrrec de Nicolau Font i Maig, és un edifici d’estil modernista. Visita obligada per ser l’única casa-museu pública d’estil indià que es conserva a Catalunya.

7- La Dona Marinera – un passeig fins a aquesta estàtua situada al final de la Platja de Lloret, és una bona idea per a una tarda tranquil·la i potser gaudir d’un gelat.

8- Camins de Ronda – A Lloret de Mar passen dos trams de la sendera mediterraneo GR92. Un de Lloret de Mar cap a Tossa de Mar i l’altre de Lloret de Mar cap a Blanes.

Són una idea magnífica per a gaudir del paisatge litoral i veure les petites cales i platges durant el recorregut

9- Mini Club – En els mesos de juliol i agost, podràs trobar el Mini Club infantil a les platges de Lloret i Fenals, amb jocs i activitats per a nens de 3 a 12 anys.

10- El tren turístic – és un mitjà original de descobrir alguns llocs i paratges singulars de Lloret. Agrada per igual a grans i petits.

I per a acabar de passar-ho bé i estar còmodament allotjat fes la teva reserva al càmping Santa Elena. Pots optar per alguna de les opcions disponibles: parcel·la, bungalow o mobile home.

No t’ho pensis més i aquest estiu vine a Lloret de Mar i gaudeix de la comoditat del nostre càmping!

Lloret de Mar with Kids: 10 Things to Do on Family Holidays

Holidays with children can sometimes be challenging because kids want constant activity and the parents’ mission is to find the perfect place to go. While children want to play and have fun, we adults like to unwind. So, the perfect destination for a family holiday is Lloret de Mar.

Lloret de Mar is a lovely town in Costa Brava, very close to Barcelona. It is surrounded by amazing beaches and nature and there are plenty of activities to do with kids.

In this post we will go through some of these activities and the best places to visit with kids.

Lloret de Mar, a perfect destination for family holidays

1 – Beaches in Lloret de Mar: One or more days at the beach are a must in our list. Kids will have a great time swimming in the sea and playing on the beach. 

In Lloret de Mar there are urban and family beaches with all services available but also small coves where to get lost and spend an easy day.

We recommend you to visit any of the beaches and coves we list below, you will love them all:

 • Lloret beach
 • Cala Banys
 • Fenals beach
 • Sa Caleta
 • Santa Cristina beach
 • Treumal beach
 • Cala Boadella
 • Canyelles beach

2- Santa Clotilde Gardens: you should definitely go to see them if you want to spend a day surrounded by nature and with stunning views of Costa Brava. They are located on top of a cliff between Cala Boadella and Fenals beach.

Santa Clotilde Gardens are a place full of romanticism with its statues of mermaids, several fountains and a lake. You will enjoy ambling among flowers and typical Mediterranean vegetation.

3- Maritime Museum in the old Casa Garriga: located on Lloret de Mar’s seafront promenade, Can Garriga is one of Lloret’s most outstanding Indian houses. It currently houses the Maritime Museum.

This museum takes you on a journey to reveal the history of the town and its close relation with the sea.

4- Turó Rodó Iberian ruins: it is one of the three Iberian ruins in Lloret de Mar. Turó Rodó is the closest one to Lloret, just behind Castell d’en Plaja. It is a very stimulating visit in which you will find out about the first inhabitants of Lloret de Mar.

5 – Can Saragossa: this farmhouse stands out for its Modernist essence. You can’t miss its beautiful façade, its shutters or its beautiful mosaics on the floor.

6- Can Font: this Modernist building was built in 1877 and commissioned by Nicolau Font i Maig. It is the only Indian public house museum that is still preserved in Catalonia, so it is a must visit.

7- Dona Marinera (Fisherman’s Wife) Monument: a stroll to this statue at the end of Lloret Beach is a great idea for a pleasant afternoon, and don’t forget to have an ice cream! 

8- Coastal trails: there are two sections of the Mediterranian trail GR92 that go through Lloret de Mar. There is one from Lloret de Mar to Tossa de Mar and another one from Lloret de Mar to Blanes. These hikes are a perfect plan to enjoy the coastal landscape and to see the small coves and beaches along the way.

9 – Mini Club: during July and August you will find the Mini Club in Lloret de Mar and Fenals beaches with games and activities for kids from 3 to 12 years old.

10 – Tourist train: this singular transport is fantastic to discover new places and unique landscapes of Lloret de Mar. It appeals to young and old alike.

To finish up your experience and to have a comfortable stay, book your place in Santa Elena campsite. You can choose among these different options: plot, bungalow or mobile home.

Don’t think twice! This summer come to Lloret de Mar and enjoy the comfort of our campsite!


Ja estem oberts !!! ¡¡¡Ya hemos abierto !!! We’ve already opened !!!

Bon dia,

El càmping Santa Elena, LLoret de mar, Costa Brava a obert les portes el 20 de Març de 2021, la piscina estarà oberta per Setmana Santa, així com el Restaurant perquè puguis gaudir de les teves vacances com et mereixes o simplement fer una escapada de cap de setmana en família en un ambient natural.

També aprofita la nostra oferta: 2 nits gratis si et quedes 7 nits.

Corre, ens veiem al càmping molt aviat!!!

Buenos días,

El Camping Santa Elena, LLoret de mar, Costa Brava ha abierto sus puertas el 20 de marzo de 2021, la piscina estará abierta para Semana Santa, así como el Restaurante para que puedas disfrutar de tus vacaciones como te mereces o simplemente hacer una escapada de fin de semana familiar en un entorno natural.

También aprovecha nuestra oferta: 2 noches gratis si te quedas 7 noches.

¡¡¡Corre, nos vemos en el camping muy pronto!!!


Pont Octubre //Puente Octubre

Aprofita aquest cap de setmana a Lloret, jornada de portes obertes a tot el patrimoni de Lloret. Més info a http: /patrimoni.lloret.cat

Aprovecha este fin de semana en Lloret, jornada de puertas abiertas en todo el patrimoni de lloret. Más info en http:/patrimoni.lloret.cat

Visites gratuïtes:Can Saragossa, Museu del Mar, Turó Rodó, Jardins de Santa Clotilde, Cementiri Modernista, Casa Museu Can Font.


¡¡¡¡¡¡Prolongación temporada 2020 hasta finales de noviembre !!!!!!

Hola,

¡Para una Temporada excepcional, fechas de apertura excepcionales!

nuestro camping Santa Elena, LLoret de mar, costa brava permanecerá abierto hasta el 29 de noviembre, la piscina hasta el 13 de octubre, para que puedas disfrutar de tus vacaciones durante más tiempo o simplemente hacer una escapada de fin de semana en familia en un ambiente de naturaleza.

Aproveche también nuestra oferta: 2 noches gratuitas si te quedas 7 noches.

¡¡¡Corre, nos vemos pronto en el Camping!!!